Metingen van rookgasemissies bij de fabricage van keramiek en glas